อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและปั๊มทุกชนิด

จำหน่าย . ซ่อมแซม . ติดตั้ง . บำรุงรักษารายปี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้างและขยายโรงงานบำบัดน้ำเสีย

 บริษัท ได้ทำงานร่วมกับเมืองและเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเพื่อขยายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด บริษัท มีความตั้งใจในการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของสิ่งแวดล้อมเช่น ประเภทกรองขยะ ตะกอน และน้ำมัน, ประเภทปั๊มสูบน้ำ และปั๊มน้ำเสีย, ประเภทเครื่องเติมอากาศ, ประเภทการจำกัดตะกอน, ประเภทเคมีบำบัดน้ำเสีย หจก. ซีมาสเตอร์เซอร์วิส มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย

ประเภทกรองขยะ ตะกอน และน้ำมัน

Fine screen/ Rotary Drum screen

เครื่องกรองแบบหมุน

Dissolved air flotation (D.A.F.)

ระบบกำจัดตะกอนลอย

Bar Screen

เครื่องกรองแบบหยาบ

Screen Screw

เครื่องกรองชนิดสกรู

ประเภทปั๊มสูบน้ำ และปั๊มน้ำเสีย

Submersible pump

ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม

Centrifugal pump

ปั๊มหอยโข่ง

Self-priming pump

ปั๊มสูบน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ

Multistage pump

ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง

Chemical pump

ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง

ประเภทเครื่องเติมอากาศ

Air Blower /Rotary Blower

เครื่องเติมอากาศแบบโรตารี่

Submersible Aerator

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม

Jet Aerator

เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ

Low speed surface Aerator

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า

ประเภทการจำกัดตะกอน

Air Diffuser

หัวกระจายอากาศ

Filter Press

เครื่องอัดตะกอน

Belt Press

เครื่องรีดตะกอน

Screw Press

เครื่องอัดตะกอนแบบสกรู

Polymer Preparation Unit

เครื่องเตรียมสารละลายโพลิเมอร์

ประเภทเคมีบำบัดน้ำเสีย

บริการ

รายละเอียด

  • ออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบตะกอนไขมัน
  • งานเดินท่อทุกชนิด งานเปลี่ยนหัว Diffuser
  • บริการซ่อม, สร้าง, และปรับปรุงอุปกรณ์ทุกชนิดในระบบบำบัดน้ำเสีย อาทิ เครื่องกำจัดกาก, ปั้มสูบน้ำเสียทุกชนิด, พันมอเตอร์, ปรับปรุงบ่อกวาดตะกอน, เครื่องอัดตะกอน, เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น
  • รับทำความสะอาดบ่อน้ำเสีย, งานสูบตะกอนและนำไปกำจัด
  • โอเวอร์ฮอล ปั๊มและเครื่องเติมอากาศทุกชนิด
  • งานบำรุงรักษาแบบรายปี

รายละเอียด

บริการของเรา

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ ระบบตกตะกอน ระบบตะกอนไขมัน

เครื่องกรองแบบหมุน

Submersible pump

ปั๊มหอยโข่ง

Centrifugal pump

ปั๊มสูบน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ

Self priming pump

ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง

Multistage pump

Overhaul Air Blower

Overhual Air Blower