จำหน่าย . บริการ . ตรวจเช็ค . ซ่อมแซม

ประเภทกรองขยะ ตะกอน น้ำมัน

ประเภทกรองขยะ ตะกอน และน้ำมัน

Fine screen/ Rotary Drum screen

เครื่องกรองแบบหมุน

Dissolved air flotation (D.A.F.)

ระบบกำจัดตะกอนลอย

Bar Screen

เครื่องกรองแบบหยาบ

Screen Screw

เครื่องกรองชนิดสกรู

ประเภทปั๊มสูบน้ำ และปั๊มน้ำเสีย

Submersible pump

ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม

Centrifugal pump

ปั๊มหอยโข่ง

Self-priming pump

ปั๊มสูบน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ

Multistage pump

ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง

Chemical pump

ปั๊มสูบเคมี

Submersible pump

ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม

Centrifugal pump

ปั๊มหอยโข่ง

Self-priming pump

ปั๊มสูบน้ำแบบไม่ต้องล่อน้ำ

Multistage pump

ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง

Chemical pump

ปั๊มสูบเคมี

ประเภทเครื่องเติมอากาศ

Air Blower /Rotary Blower

เครื่องเติมอากาศแบบโรตารี่

Submersible Aerator

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม

Jet Aerator

เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ

Low speed surface Aerator

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า

ประเภทการจำกัดตะกอน

Air Diffuser

หัวกระจายอากาศ

Filter Press

เครื่องอัดตะกอน

Belt Press

เครื่องรีดตะกอน

Screw Press

เครื่องอัดตะกอนแบบสกรู

Polymer Preparation Unit

เครื่องเตรียมสารละลายโพลิเมอร์

ประเภทเคมีบำบัดน้ำเสีย